Arbejdspsykologiske opgaver

Psykologfaglige opgaver på arbejdsmarkedsområdet

Jeg kan tilbyde psykologfaglig assistance til jobcentre, arbejdsmarkedscentre, private konsulentfirmaer, osv. Jeg er vant til at arbejde tværfagligt med bl.a. sagsbehandlere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, værkstedsmedarbejdere, osv., sådan at vi i et tæt samarbejde kan finde løsninger for sygemeldte og/eller arbejdsløse borgere til at komme videre.

Jeg har, som psykologkonsulent, 16 års erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet, hvor jeg har lavet:

  • Støttende samtaler til borgere, der på grund af sygdom, arbejdsløshed, osv. har været i et afklaringsforløb med henblik på at komme videre på arbejdsmarkedet. Her har jeg bl.a. støttet borgere i at få mod til at komme ud på en arbejdsplads i praktik eller lig., og også støttet borgeren i selve praktikforløbet, som led i en fastholdelse.
  • Psykologiske vurderinger: beskrivelse af problematikken, eventuelle behandlingsmuligheder/støtte, og prognose for udvikling af funktionsevnen.
  • Supervision til relevante fagpersoner som jobkonsulenter, socialrådgivere, tolke og andre.

Både de støttende samtaler, og især de psykologiske vurderinger er et led i en samlet tværfaglig vurdering af den enkelte borger.