Individuel terapi

Individuel terapi, vejledning og støttende samtaler

Alle mennesker kan opleve modgang og svære perioder i deres liv, f.eks. skilsmisse, sygdom, dødsfald, fyring og lignende. Det kan også være, at du i det daglige ikke er tilfreds med sin tilværelse – f.eks. på grund af et utilfredsstillende arbejde, parforhold eller andet der dræner, giver stress, og dermed giver en dårligere livskvalitet.

I sådanne svære situationer, kan det være en stor hjælp at få vendt og sat tingene på plads, og dermed opleve livsglæde og mening med livet.
Kort sagt, få det bedre med sig selv og andre.

Overordnet støtter jeg dig i at få styrket selvværd og selvtillid. Det indgår som en naturlig del af mit tilbud, ligegyldigt hvilke udfordringer du vil have hjælp til.

For dig der er interesseret, kan jeg supplere samtalerne med mindfulness øvelser, hvor fokus er primært på åndedrættet. Denne metode kan være en stor hjælp i hverdagen, fordi du kan få mere energi, klarere tanker og større indre ro. Jeg har over 30 års erfaring i at lave mindfulness-meditationer, hvor den vigtigste metode er åndedrætsmeditationen.